Wednesday, 6 July 2011

Air mata Taubat

Air mata taubat....

titisan paling berharga buat menyimbah api neraka...

Jangan ditanya bagaimanakah kedudukanmu disisi Allah...!!!!

TETAPI bertanyalah bagaimana dirimu meletakkan Allah dihati dan dalam kehidupan.

Aku Maha Faqir lagi sangat berhajat kepada Allah.

dalam kefakiran aku miskin dalam miskin aku lemah dalam lemah akulah hamba yang hina